Børnepsykologisk erfaring

Jeg taler med børn, jeg rådgiver omkring børn og jeg laver psykologiske undersøgelser af børn.

Jeg beskæftiger mig med børnesagkyndigt arbejde for en række retskredse og Statsforvaltningen. Endvidere er jeg beskæftiget som miljøterapeutisk supervisor på en række skoler og behandlingsinstitutioner indenfor børne- og ungeområdet, hvor jeg tillige udfører lege- og samtaleterapi med udsatte børn og unge.

Jeg har tidligere været skolepsykolog i det kommunale system og har derigennem en bred erfaring med børn, forældre og familier i normalområdet. Endvidere medbringer jeg relevante erfaringer med børn med specielle behov, idet jeg har været beskæftiget med adoptivbørn, fysisk og psykisk handicappede børn samt børn med psykiatriske diagnoser som f.eks. autisme, adhd og tourette syndrom.

Poker tutorials on 888poker or play poker on partypoker
Copyright 2011 Profil.